Czym jest CYRKOTEKA?

CYRKOTEKA – to wirtualna strefa edukacyjna zawierająca bibliotekę wiedzy z zakresu neurodydaktyki, motopedagogiki, psychomotoryki, pedagogiki cyrku i kuglarstwa.

CYRKOTEKA jest projektem stworzonym przez Joannę Stanowską oraz Michała Nadolnego w ramach programu Kultura w sieci, którego celem jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line. Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii. I właśnie w ramach tego programu powstaje CYRKOTEKA – platforma edukacyjna mająca na celu poprawę aktywności psychoruchowej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

W ramach projektu CYRKOTEKA

 • Udostępnimy bazę wiedzy;
 • Stworzymy filmy instruktażowe;
 • Przeprowadzimy 20 warsztatów on-line;
 • udostępnimy gotowe ćwiczenia i scenariusze zajęć zakresu psychomotoryki oraz motopedagogiki dla trenerów, animatorów, pedagogów, osób pracujących z dziećmi, opiekunów osób starszych, osób cierpiących na choroby związane z osłabieniem funkcji poznawczych, osób z demencją, chorobą Parkinsona, depresją czy stwardnieniem rozsianym.

Wszystkie działania w ramach projektu CYRKOTEKA są bezpłatne. Projekt
został sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu
Kultura w sieci.

Do kogo będą skierowane warsztaty ON-LINE?

Jeżeli chcesz:

 • Poprawić pamięć i koncentrację;
 • Stymulować i wyostrzyć pracę swojego mózgu;
 • Poprawić koordynację wzrokowo–ruchową i równowagę;
 • Stać się szybszym/szą i wydajniejszym/szą;
 • Zwiększyć swoją witalność;
 • Poprawić funkcje poznawcze;
 • Nauczyć się regenerować komórki nerwowe;
 • Spędzić czas przyjemnie i pożytecznie…

To te WASZTATY są dla Ciebie!

Zapraszamy:
– Dzieci;
– Młodzież;
– Trenerów, pedagogów, nauczycieli;
– Seniorów;

Czego będzie można się nauczyć na WARSZTATACH?

Warsztaty będą obejmowały różnorodne zagadnienia z takich tematów, jak:

 • motopedagogika,
 • neurodydaktyka,
 • pedagogika cyrku.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli między innymi nauczyć się żonglowania, manipulowania obiektami, wielu przydatnych ćwiczeń motorycznych, ćwiczeń typu „ruch i rytm”, body percusion, które znakomicie wpływają na świadomość własnego ciała i efektywną pracę mózgu.

Skąd wziął się pomysł na stworzenie CYRKOTEKI?

Twórcami  projektu są Joanna Stanowska oraz Michał Nadolny. Ich doświadczenia kulturalno-edukacyjne pokazują, jak istotnym tematem, wybiegającym daleko poza krąg samej areny, są pedagogika cyrku, motopedagogika oraz neurodydaktyka będące uzupełnieniem tradycyjnego modelu wychowania, niezbędnym elementem rozwoju psychoruchowego człowieka na każdym etapie życia, a zarazem dogodną przestrzenią spotkania i dialogu kultur, również w sieci.

Od niedawna kultura cyrku wydaje się coraz bardziej pasjonować badaczy na całym świecie. Cyrk w świecie widowisk podejmuje próbę zestrojenia wielu indywidualnych głosów w rodzaj syntezy. Jak mówi dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL – „…to nie tylko lekcja historii form widowiskowych od wieku XVII po czasy najnowsze, pokazująca dziwnie splątane linie genetyczne różnego typu pokazów (gimnastycznych, ekwilibrystycznych, hippicznych, pantomim, fajerwerków, panoram, cykloram, kosmoram…), ale także narracja ukazująca ich wtapianie się w lokalne koloryty”.

Jak mówi Joanna Stanowska – współtwórca projektu: „Poprzez realizację tego projektu pragniemy podjąć się trudnego zadania, jakim jest przeniesienie sztuki cyrkowej, przez wieki realizowanej w bezpośredniej ścisłej interakcji z odbiorcą, do świata wirtualnego. Wykorzystamy nasze dotychczasowe doświadczenie w nagrywaniu filmów oraz w prowadzeniu warsztatów, eventów, pokazów i szkoleń do prowadzenia ich za pomocą dostępnych narzędzi internetowych. Obecna sytuacja zainspirowała nas do podejmowania nowych wyzwań, zadań, które zapewnią nam w najbliższych miesiącach, a może nawet latach, poczucie sprawczości i sensu tworzenia oraz utrzymanie kontaktu z odbiorcą. Poprzez wiedzę, którą się dzielimy poprzez przygotowywane filmy instruktażowe i prowadzone warsztaty, mamy nadzieję na zainspirowanie możliwie największego grona osób do udziału w tej (na razie) elitarnej przestrzeni wiedzy połączonej ze sztuką i kulturą. Tradycja cyrkowa, odwołująca się do widowisk zapoczątkowanych przez Philipa Astleya, wygasająca powoli tradycja komedii dell’arte, dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym mogą nie tylko zostać utrwalone, ocalone od zapomnienia, ale także pozyskają nowych kontynuatorów, pomimo bardzo trudnych warunków w jakich znalazła się kultura w ostatnich miesiącach. Prowadzę szkolenia i warsztaty dla młodzieży, seniorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników i dyrektorów firm od wielu lat i od wielu lat marzyliśmy z Michałem o tym, aby to, czym zajmujemy się na co dzień, ująć w ramy teoretyczne. Aby promować i popularyzować motopedagogikę, pedagogikę cyrku oraz kuglarstwo, które są szalenie ważne dla rozwoju naszego ciała i umysłu. Sprawność motoryczna jest pierwszym i najważniejszym krokiem do sprawności intelektualnej. Kontrola nad ruchem jest pierwszym krokiem do kontroli nad samym sobą”.

Z powodu pandemii praca twórcza aktorów, cyrkowców, kuglarzy, została wstrzymana. Jak mówi Michał Nadolny – współtwórca projektu: „Nie ukrywam, że przez pandemię i odwołanie wszystkich naszych działań zawodowych na wiele miesięcy, mieliśmy więcej czasu niż zwykle na dyskusje i przemyślenia. Trudno było planować wielkie realizacje artystyczne, ponieważ sytuacja na świecie nie jest i nie wiadomo kiedy będzie stabilna. Tu z pomocą twórcom przyszło Narodowe Centrum Kultury, które ogłosiło konkurs w ramach projektu Kultura w sieci. Po raz pierwszy do konkursu mogły przystąpić nie tylko organizacje, ale także podmioty gospodarcze, co mnie bardzo ucieszyło. Napisaliśmy więc wniosek na realizację naszego marzenia. Marzenia o szerzeniu i promowaniu sztuki cyrkowej oraz motopedagogiki, po to, aby ludzie zaczęli pracować swoim ciałem i umysłem. Naszym celem jest rozwój nas samych, a jednocześnie pomaganie w rozwoju innym ludziom”.

Co jest celem projektu CYRKOTEKA?

Celem projektu CYRKOTEKA jest stworzenie jedynej w swoim rodzaju platformy internetowej zawierającej bibliotekę wiedzy oraz edukacja osób z różnymi potrzebami, w różnym wieku z zakresu psychomotoryki i neurodydaktyki przy wykorzystaniu dorobku sztuki kuglarskiej oraz pedagogiki cyrku. Wspomaganie, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, w rozwoju aktywności psychoruchowej.

Kolejnym, równie ważnym celem, jest wzrost (bez względu na to ile mamy lat) świadomości metod usprawnienia naszej pamięci, koncentracji uwagi, wpływu aktywności fizycznej i społecznej na utrzymanie długotrwałej sprawności intelektualnej. Ważnym elementem działań, takich jak np. nauka żonglowania, jest koordynacja prawej i lewej półkuli.

Ponadto, celem projektu jest zapewnienie kontynuacji przekazu ulotnego dorobku sztuki cyrkowej. Sztuki obecnej w kulturze i życiu społecznym od setek lat, której istnienie gwarantowane było przekazem umiejętności i wiedzy w relacji uczeń–mistrz. Dziś, kiedy ta relacja na skutek izolacji na wiele miesięcy została zatrzymana, świat wirtualny może nie tylko ocalić ją od zapomnienia, ale także pokazać szerszemu gronu odbiorców jej wyjątkowość i uniwersalność.

Poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu motopedagogiki, ściśle nawiązującej do pedagogiki cyrku, chcemy dotrzeć do różnorodnych grup odbiorców. Poprzez narzędzia on-line połączymy uczestników z twórcami, trenerami i jednocześnie zachęcimy do podejmowania nowych wyzwań.

Dziś, kiedy świat artystów zamarł w oczekiwaniu na bezpośredni kontakt z widzem, będziemy szukać nowych płaszczyzn ekspresji i wykorzystania potencjału bardzo licznego środowiska kuglarzy

Do kogo są kierowane treści CYRKOTEKI? (WIEDZA, PRAKTYKA, WARSZTATY ON-LINE)

Wszystkie działania on-line założone w projekcie mają na celu aktywizację odbiorcy na poziomie psychoruchowym. Ćwiczenia psychomotoryczne, w tym specjalistyczne zabawy, mają za zadanie przywrócić prawidłową homeostazę pomiędzy umysłem a ciałem. Nabywanie nowych umiejętności pobudza mózg do modyfikacji aktywności neuronowej w celu poradzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z nowej sytuacji. Trening funkcji poznawczych, jaki proponujemy w naszym projekcie, pomoże mózgowi w adaptacji, która jest niezbęna w obliczu nowych wyzwań i zmian, których obecnie mamy wiele. W przypadku prowadzonych przez nas działań z dziećmi i młodzieżą – będziemy wpływać przede wszystkim na zmniejszenie deficytów w zakresie zdolności motorycznych (ruch, koncentracja, lateralność, równowaga itp.).

W celu zapewnienia dostępności strony dla osób ze szczególnymi potrzebami, a zwłaszcza osób niedosłyszących i osób starszych, dla zapewnienia postrzegalności – przygotowane treści nietekstowe, będą opatrzone opisami. Filmy instruktażowe będą dodatkowo posiadały napisy. Strona internetowa będzie responsywna, zgodna z zaleceniami WCAG, a więc będzie: funkcjonalna, kompatybilna, postrzegalna i zrozumiała.

 

Kiedy rozpoczną się pierwsze WARSZTATY?

Gdzie szukać informacji o ZAPISACH?

Na warsztaty można się zapisać TUTAJ.

Warsztaty online rozpoczną się 15 lipca 2020 r. i będą trwały do 20 października.

Wywiad z Joanną Stanowską dla KRDP na temat projektu CYRKOTEKA – WEJDŹ – 15.06.2020

Wywiad z Joanną Stanowską dla KRDP na temat projektu CYRKOTEKA – WEJDŹ – 23.08.2020

Twórca projektu Arena Kultury - Cyrkoteka

Michał Nadolny

Michał Nadolny – artysta cyrkowy, animator, instruktor prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu sztuki cyrkowej i iluzji dla dzieci, dorosłych, osób indywidualnych oraz firm. Właściciel firmy Nadolny Art Event Agency, która ma na celu propagowanie sztuki cyrkowej oraz iluzji poprzez zrozumienie ruchu, dotyku i mowy ciała w korelacji z pracą mózgu. Od ponad 10 lat skupia się na aktywizowaniu każdej grupy wiekowej poprzez działania kuglarskie.Moderator największego forum kuglarskiego, organizator eventów, warsztatów i szkoleń. Przy współpracy z rożnymi fundacjami oraz stowarzyszeniami od 6 lat realizuje projekty kulturalne i edukacyjne skierowane do dzieci oraz seniorów
Twórca projektu Arena Kultury - Cyrkoteka

Joanna Stanowska

Joanna Stanowska – aktorka (Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie), pedagog, coach, trener mentalny. W 2012 roku założyła agencję eventową Jo Art Show. Tworzy i realizuje spektakle teatralne, pokazy cyrkowe, pokazy ogniowe oraz pokazy świetlne. Od 2013 roku zajmuje się edukacją osób dorosłych i seniorów - prowadzi różnorodne warsztaty i szkolenia dla pedagogów, instruktorów pracujących z rożnymi grupami wiekowymi, pracowników, dyrektorów firm. Specjalizuje się w temacie psychomotoryki i motopedagogiki, pedagogiki cyrku. Zajmuje się wpływem ruchu na rozwój człowieka, pracując własnymi metodami z osobami dorosłymi i starszymi, pełno i niepełnosprawnymi.
Koordynator projektu Arena Kultury - Cyrkoteka

Małgorzata Stanowska

Małgorzata Stanowska – specjalista kształcenia ustawicznego na odległość, propagatorka idei aktywizacji osób starszych, wiceprezydentka AIUTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku); inicjatorka i koordynatorka wielu projektów międzynarodowych w obszarze kształcenia ustawicznego. Wykładowczyni i redaktorka publikacji z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych. Koordynatorka w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” ogólnopolskiego program dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, nastawiony na wsparcie liderów 60+ i rozwijanie lokalnych projektów międzypokoleniowych. Propagatorka i członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO.
Miłosz Bałdyga Trener Cyrkoteka
Trener

Miłosz Bałdyga

Miłosz Bałdyga - trener, animator, żongler. Jego największymi pasjami są: sztuka nowego cyrku, edukacja pozaformalna, sport, muzyka i podróże. Żonglerką zajmuje się od 2010 roku, a od 2012 roku prowadzi warsztaty z żonglowania dla młodzieży i dorosłych. Do tej pory poprowadził zajęcia dla ponad 1000 osób w 10 różnych krajach na 3 kontynentach. Obecnie kończy studia drugiego stopnia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Andragogika - edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń, a pracę magisterską napisał na temat żonglerki w życiu i edukacji osób dorosłych. W 2019 roku wygrał nagrodę specjalną za swój autorski projekt szkoleniowy Juggling With Benefits podczas wyjazdowej akademii biznesowej Brave Camp organizowanej przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi obszarami jego pracy są szkolenia, trening, edukacja i animacja, ale występuje również na scenie. We wszystko co robi wkłada maksimum pasji, energii, humoru, zaufania, indywidualnego podejścia i dbałości o szczegóły, a satysfakcję daje mu praca z ludźmi i rozwiązywanie problemów w niekonwencjonalny sposób.
Trener

Łukasz Ligęza

Konferansjer, aktor i animator, od dziecka związany ze sceną. Właściciel Agencji Artystycznej Niezła Heca, za misję życiową uznający niesienie światu szalonej zabawy i pozytywnego nastawienia. Propagator sztuki cyrkowej; od wielu lat prowadzi warsztaty kuglarskie dla osób z każdej grupy wiekowej. Twórca maksymy: „Jeśli Ci nie idzie, to trzeba zmienić kolor rekwizytu!”. 🙂
Kulturoznawca, wykształceniem oraz życiem prywatnym związany z Koreą i Japonią. Uwielbia dalekie podróże, długie opowieści i łamanie schematów.