Zarządzaj swoją pamięcią – ćwiczenia

Dzięki tym ćwiczeniom poprawisz swoją pamięć, zrozumiesz, że to co chcesz aby było zapamiętane na dłużej ( imię koleżanki, przedmiot, historia) musi wzbudzić w Tobie emocje, musi Cię poruszyć i spowodować pojawienie się analogi lub skojarzenia, wówczas dana informacja zostanie uznana przez nasz mózg za istotną i przemieści się z pamięci krótkotrwałej do obszarów pamięci długotrwałej.

Joanna Stanowska

Myślenie przez skojarzenia – ćwiczenia

Co zrobić, by myślenie to zmierzało w kierunku kreatywności? W tym module ćwiczymy działanie mechanizmu formułowania skojarzeń oraz sposobów wykorzystania skojarzeń w pracy twórczej. Celem tego moduły jest zwiększenie elastyczności myślenia i swobody w myśleniu z wykorzystaniem skojarzeń. Często w chwilach zamyślenia lub pracy intelektualnej zaczynamy myśleć o czymś innym niż temat, którym w danej chwili się zajmujemy. Nieoczekiwanie z zakamarków naszej pamięci – za sprawą jakiegoś spostrzeżenia lub przypadkowej myśli – wyłaniają się jakieś obrazy lub wspomnienia. Dzieje się to mimowolnie i właściwie przez cały czas. Na tym właśnie polega mechanizm formułowania skojarzeń. Podstawą skojarzeń są zazwyczaj proste podobieństwa związane z kształtem, kolorem, brzmieniem, funkcją, itp. Ich cechą ( tych podobieństw) jest prostota. Zapraszamy do ćwiczenia.

Joanna Stanowska

Analogie źródłem nowych idei – ćwiczenia

Analogie są źródłem nowej wiedzy, świetnie wpisują się w rozwiązywanie trudnych problemów, jak również pomagają w poszukiwaniu innego punktu widzenia na analizowany temat. Analogia jest związkiem między min. dwoma obiektami opartymi na podobieństwie ich wewnętrznej struktury. Pozwala to na rozwiązywanie problemów mimo korzystania z rozwiązań już istniejących, stanowi rekombinację starych pomysłów ( przez okrywanie nowych zastosowań), pobudza procesy myślowe. wykorzystanie analogii w procesie rozwiązywanie problemów polega na umiejętnym tworzeniu pomysłów i wiedzy pozyskanych z rozwiązania innego (analogicznego) problemu. Powodzenia!

Joanna Stanowska

Motopedagogika – wpływ ruchu na rozwój człowieka – ćwiczenia

Motopedagogika to koncepcja pedagogiczna i terapeutyczna odnajduje swoje zastosowanie w działaniach prewencyjnych i terapeutycznych w: przedszkolach, szkołach, klubach sportowych, ośrodkach społeczno – pedagogicznych, gabinetach lekarskich, instytucjach pedagogicznych, instytutach pedagogiki specjalnej, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, itd.
Z powodzeniem wykorzystuje się ją w psychiatrii wieku dziecięco – młodzieżowego ( u osób z problemami w nauce, zaburzeniami zachowania, problemami rozwojowymi) stosuje się ją u osób z wadami rozwojowymi ( psychicznymi i fizycznymi), z problemami w zakresie postrzegania, wykonywania zadań ruchowych opartych na zdolnościach motorycznych, ale również w zakresie emocji, komunikacji i procesu uczenia się.

Joanna Stanowska

Gimnastyka mózgu – ćwiczenia

Do optymalnego funkcjonowania człowieka niezbędna jest niezakłócona praca obu półkul oraz zapewniony nieustanny przepływ bodźców między nimi. Synchronizację obu półkul zapewniają właśnie ćwiczenia Gimnastyki Mózgu – Paula Dennisona. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu zaczynamy od tzw. ćwiczeń przygotowawczych to jest od pewnego rutynowego stanu gotowości, który nazywamy PACE ( pozytywne, aktywne, klarowne, energetyczne uczenie się) – picie wody, punkty na myślenie, ruchy naprzemienne, pozycja Dennisona. (Pozycja Cooca). Potem sukcesywnie wprowadzamy inne ćwiczenia integrujące pracę prawej i lewej półkuli mózgu, aby uczenie przynosiło sukces.  

Źródło: http://www.kinezjologia.com.pl

Joanna Stanowska

Umysł na siłowni – cz1

TRENING. Każdy bezpieczny trening zwiększa szansę na lepsze wykorzystanie zdolności koncentracji. Trening psychiczny przyzwyczaja cię i “oswaja” z bodźcami. Trening fizyczny – poprawia ukrwienie mózgu i ogólną sprawność organizmu. Trening medytacji – oczyszcza umysł ze zbędnych myśli. Trening praktyczny – daje ci szansę mierzyć się z kolejnymi i kolejnymi zadaniami. Każdy z nich wnosi wkład w rozwój twoich możliwości. 

Joanna Stanowska

Umysł na siłowni – cz2

TRENING. Każdy bezpieczny trening zwiększa szansę na lepsze wykorzystanie zdolności koncentracji. Trening psychiczny przyzwyczaja cię i “oswaja” z bodźcami. Trening fizyczny – poprawia ukrwienie mózgu i ogólną sprawność organizmu. Trening medytacji – oczyszcza umysł ze zbędnych myśli. Trening praktyczny – daje ci szansę mierzyć się z kolejnymi i kolejnymi zadaniami. Każdy z nich wnosi wkład w rozwój twoich możliwości. 

Joanna Stanowska

Umysł na siłowni – cz3

TRENING. Każdy bezpieczny trening zwiększa szansę na lepsze wykorzystanie zdolności koncentracji. Trening psychiczny przyzwyczaja cię i “oswaja” z bodźcami. Trening fizyczny – poprawia ukrwienie mózgu i ogólną sprawność organizmu. Trening medytacji – oczyszcza umysł ze zbędnych myśli. Trening praktyczny – daje ci szansę mierzyć się z kolejnymi i kolejnymi zadaniami. Każdy z nich wnosi wkład w rozwój twoich możliwości. 

Joanna Stanowska

Relaksacja mięśni – ćwiczenia

Oryginalna metoda Jacobsona kładzie nacisk na powolny, zdyscyplinowany rozwój świadomości napięcia mięśniowego, zapewniając potężną broń przeciwko objawom stresu. Przedstawiony tutaj scenariusz jest bardziej nowoczesnym podejściem, opartym na jego podstawowych obserwacjach.

Joanna Stanowska

Ruch & Rytm – ćwiczenia cz1.

Dlaczego rytm jest tak ważny dla rozwoju dziecka?

rytm daje dziecku przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Dziecko nie jest zaskakiwane przez nagłe sytuacje, wydarzenia. W rytmie ma oparcie i przystań; rytm buduje integralność, wewnętrzne osadzenie;

Joanna Stanowska

Ruch & Rytm – ćwiczenia cz2.

Dlaczego rytm jest tak ważny dla rozwoju dziecka?

rytm daje dziecku przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Dziecko nie jest zaskakiwane przez nagłe sytuacje, wydarzenia. W rytmie ma oparcie i przystań; rytm buduje integralność, wewnętrzne osadzenie;

Joanna Stanowska